Vi oplever i øjeblikket stor interesse for på vores hold. Kontakt os inden du møder op, hvis du ønsker at prøve Taekwondo.

Vedtægter

Vedtægter godkendes på generalforsamling.

Politiker

§P1 - Billeder/Video
Vi tager billeder og video fra træning, stævner, gradueringer og arrangementer, som bl.a. kan blive lagt op på vores hjemmeside, Facebook og i avisen. Det kan også blive brugt til reklame og PR for klubben.

Overstående er udelukkende til brug af sportsligt formål.

Det er obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til, at der må offentliggøres billeder af medlemmet, for at være medlem af Brande Taekwondo Klub.

§P2 - Karantæne for økonomisk tilskud
For nye medlemmer er der en karantæne periode på 3
måneder for økonomisk tilskud til arrangementer, stævne og lign.


Det kræver også at man er aktiv i klubben til både
træninger og hjælper til med arrangementer og lign. for at kunne modtage økonomisk
tilskud.


§P3 - Kommunikation (Information og nyheder)
Generel information fra klubben foregår via Facebook side.
https://www.facebook.com/BrandeTaekwondoKlub/

Vores Facebook sider er integreret med forsiden på vores hjemmeside.
Så man ikke behøver en Facebook konto for at læse nyheder.
http://www.huk-tti-brande.dk/

Vi har også en Facebook gruppe, som bliver brugt til intern debat og er kun for klubbens medlemmer.
https://www.facebook.com/groups/202066449154/

For at komme i gruppen bedes I, anmode og sende en e-mail til tkd@huk-tti-brande.dk med dit navn og udøverens navn, så vi kan verificere det.

Der vil også komme information fra Conventus til Jeres e-mail adresse.

§P4 - Sponsorer
Det er muligt for klubbens medlemmer at finde en personlig sponsor og få sponsorens logo på sin egen klub dragt og på vores hjemmeside.
Halvdelen af beløbet skal gå til klubben, dog max 2000 kr.

F.eks.
Hvis man finder en sponsor på 2000 kr., så skal klubben have 1000 kr.
Hvis man finder en sponsor på 5000 kr., så skal klubben have 2000 kr.

Man må godt nævne sponsorens navn i forbindelse med Facebook opslag og lign., så længe at klubben bliver nævnt ligeværdigt.

Kontrakten skal gå igennem klubben.
Kontakt sponsorudvalget for formularen og andre spørgsmål.

§P5 - Eftertilmelding og afbud
Der er ingen eftertilmelding til arrangementer f.eks. stævner, ture osv. efter deadline.

Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb, refunderes hele tilmeldingsgebyret.
Ved senere afbud refunderes deltagergebyr ikke.

§P6 - Årets fighter og kammerat
På vores ordinær generalforsamling vælges årets fighter og kammerat.

Bestyrelsen og instruktørerne i klubben har ret til at indstille en person til hver titel pr. person.
Det er ikke et krav, at den indstillede skal være tilstede under afstemning.
Personen kan ikke indstilles til begge titler.

Instruktørerne skal give skriftligt svar til bestyrelsen inden deadline (samme frist som deadline for evt.).
Der skal vedlægges en begrundelse, hvorfor personen har fortjent årets titel.

§P7 - Graduering
Det er kun gradueringsansvarlige (Thomas og René), som bestemmer, bedømmer og invitere censor.

§P7.1 Kup- og prøve graduering
For at deltage til prøve graduering kræver det min. 20 træninger fra sidste afholdte kupgraduering i klubben.

For alle elever på voksenholdet kræver det også en indstilling fra sin instruktør, at man er klar til at deltage til prøve graduering.
Når man melder sig ind i klubben og tidligere har dyrket kampsport, kan man bede om en vurdering af bæltegrad.

§P8 - Dan graduering
  1. For at blive indstillet til dan graduering skal indstilleren være min. 4. dan og min. 1 dan over det, som den indstillede skal op til.
    Dvs. at hvis den indstillede skal op til 4. dan, skal indstilleren være minimum 5. dan.
  2. Indstilleren skal have gradueringsret fra klubben.
  3. Indstilleren må overvære dan gradueringen.
§P9 - Aflysning
Alm. træning afvikles såfremt at der er min. 2 elever tilstede.
Ved aflysninger bliver det meldt ud på vores Facebook side.

§P10 - Ordensregler
Instruktørerne har ret til at bortvise en elev i en uge ad gangen, hvis vores ordensregler ikke bliver overholdt.

Hvis man bliver bedt om at forlade træning, skal man vente til at træningen er slut, inden man må tage hjem.

Læs vores ordensregler her:
http://www.huk-tti-brande.dk/Ordensregler

§P11 – Transport ifm. arrangementer
I forbindelse med arrangementer udenfor klubbens lokaler, arrangeres evt. kørsel i klub-bus eller privat bil.

Det er obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til, at medlemmet må transporteres - medmindre du selv henter/bringer - for at medlemmet kan deltage i klubbens arrangementer.