Bestyrelse

Jens Rudbeck
Formand

E-mail: jpoul07@gmail.com
Mobil: 31 61 25 85

Ansvarlig for:
 • Kommunikation for Facebook
 • Administration for gradueringer
 • Indkøber af dragter og udstyr, samt salg
 • Indvejning til stævner
 • Head of Team

Thomas Møller
Næsteformand

E-mail: Thomas@boesgard.dk
Mobil: 30 37 67 99 

Ansvarlig for:
 • UC-koordinator
 • My Fight Book


Hans Pedersen
Bestyrelsesmedlem

E-mail: huktticoach@gmail.com
Mobil: 20 16 60 89

Ansvarlig for:
 • Vedligeholdelse af inventar
 • Vedligeholdelse af bilen
 • Kommunikation for e-mail (kamp)
 • Kommunikation for Facebook (kamp)
 • Administration for Kamp

Donna Sørensen
Kasserer

E-mail: dlouisas@outlook.dk
Mobil: 31 15 27 88

Ansvarlig for:
 • Bogføring
 • Ind og udmeldelse af medlemmer (DTaF, Conventus)
 • Kommunikation for e-mail (Indmeldelse og økonomi)
 • Kommunikation for Facebook (Indmeldelse og økonomi)

Natalie Lauridsen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarlig for:
 • Medlemslister til instruktører


John Engstrøm
Revisor

E-mail: john.engstroem@gmail.com
Mobil: 20 87 40 25

Ismail Prince
Suppleant

Niki Sørensen
Suppleant

Mynthe Sig
Junior repræsentant


Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer - bestyrelsen konstituerer sig selv:
 • Formand
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Bestyrelsesmedlem
 • 1 sekretær
 • 2 suppleanter
Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende:
 • 1 Revisor (vælges direkte på GF)
Ansvar & myndighed:
Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.

Det er bestyrelsens opgave:
 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
 • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger personale herunder instruktører
 • Ansvarlig for klubbens politikker og strategier
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel taekwondoverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter
 • Skrive referat af møderne i bestyrelsen
 • Udarbejde budget
Kvalifikationer
Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:
 • Kommunikere
 • Motivere
 • Sociale kompetencer i forhold til børnene
 • Indsigt i frivilligt arbejde
 • Forretningsforståelse
 • Delegere
 • Prioritere
 • Økonomisk indsigt
 • Taekwondo-kompetencer
 • Konflikthåndtere
 • Proaktiv
 • Organisere
 • Sætte mål
 • Tænke og arbejde strategisk
Mødefrekvens
11 gange årligt á 3 timer.