Elitepolitik

Målgruppe
Målgruppen for elitepolitikken er for udøvere på kampholdet.
Fra det år de fylder 12 år skal udøverne træne min. 10 timer ugen for udvikling og stævnedeltagelse (taekwondospecifik træning herunder fysisk træning).
Hvis udøverne på kampholdet er under 12 år må de max træne 10 timer om ugen.
Hvis udøverne er i Udviklingscenter (UC), skal de træne min. 12 timer om ugen stigende i forhold til alder. Dog må 1. års kadetter kun træne 1 gang om ugen i UC.
Udøvere der ikke opfylder ovenstående krav til træningsmængde kan kun deltage i kamptræning og stævner efter godkendelse af cheftræneren.

Formål
Vi ønsker med politikken at afstemme forventningerne mellem klub, udøvere og forældre.
Politikken skal sikre, at vi overholder forbundet love og politikker.

Prioritering
Vi har følgende prioriteringer:
  1. Elite
  2. Bredde
Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Næstformanden har ansvaret for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den sportslige ansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside og trænermøder.