Ordensregler

Ordensregler for Brande Taekwondo klub

 1. Eleverne skal møde til den aftalte tid.
 2. Kommando fra instruktør skal adlydes.
 3. Træningssalen må ikke forlades uden instruktørens tilladelse.
 4. Ildebefinde, tilskadekomst eller lignede skal omgående meddeles instruktøren.
 5. Ure, ringe, og lignende må ikke bæres under træningen.
 6. Eleverne skal være rene og have kortklippede negle.
 7. Ingen højrøstet tale under træningen.
 8. Kommer du, efter træning er begyndt, melder du din ankomst til instruktøren.
Ordensregler ved deltagelse til kamp stævner

 1. Vi rejser i klubdragt (også bukser) og er i hallen i klubdragt til alle stævner.
 2. Vi spiser og følges sammen ud.
 3. Spisning aftales mellem holdleder og coach (Ikke udøver).
 4. Vi spiser altid så tæt på hotel eller hallen, hvis det er fly stævne.
 5. Vi møder til aftalte tider.
 6. Hvis coach taler med en kæmper er der INGEN af de andre der BLANDER sig.
 7. Holdleder og coach skal vide, hvor udøverne går hen og hvornår de er tilbage.
 8. Vi holder daglig møde til morgenmad, når vi er ude til stævner.
 9. Coach går bagest igennem check-in, når vi flyver til stævner.
 10. Vi hepper på hinanden.
 11. Giver coach en besked SKAL den ikke diskuteres.
 12. Har en udøver et problem SKAL den tages under 4 øjne med coach.
 13. Det er holdleder og coach der har ansvaret for holdet.
 14. Er man junior eller senior tager man ansvar for sine egne kampe og sin spand.
 15. Coach har ansvaret til vejningen for børn og kadetter.
 16. Coach og Junior har ansvaret til vejning.
 17. Senior har selv ansvaret for egen vejning.