Udtalelse

Se også vores komplette pensum.    

    

    

    10. Kup - Hvid med 1 gul snip                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Stand med samlede hæle Dwichuk moa seogi
2 Stand med samlede fødder Moa seogi
3 Naranhi seogi Parallel stand
4 Juchum seogi Hestestand
5 Ap seogi Kort stand
6 Ap kubi Lang stand
7 Gibon joonbi seogi Klarstand ved grundteknik (basal klarstand)
Hånd
8 Arae hecho makki Adskilleblokering i lav sektion
9 Arae makki Blokering i lav sektion
10 Momtong makki Blokering i mellem sektion
11 Momtong anmakki Blokering i mellem sektion over bagerste ben
12 Eolgul makki Blokering i høj sektion
13 Arae jireugi Slag i lav sektion
14 Momtong jireugi Slag i mellem sektion
15 Eolgul jireugi Slag i høj sektion
Ben
16 Naeryo chagi Nedadgående spark
17 An chagi Indadgående spark
18 Bakat chagi Udadgående spark
19 Ap chagi Front spark
Diverse
20 Poomse Gichu il bu -
Teori
21 Jumeok Knyttet hånd
22 Makki Blokering
23 Jireugi Slag fra hoften med knyttet hånd
24 Chagi Spark
25 Arae Lav sektion
26 Momtong Mellem sektion
27 Eolgul Høj sektion
28 An Indadgående/Inderside
29 Bakat Udadgående/Yderside
30 Ap Front
31 Naeryo Nedadgående
32 Charyeo Indtag hilsestand (stå ret)
33 Kyeongne Hils (buk)
34 Joonbi Indtag klarstand
35 Keuman Stop og indtag klarstand
36 Zuu Slap af
37 Dirro dorra 180° vending
38 Dobog Taekwondo træningsdragt (tøj til vejen)
39 Dojang Taekwondo træningssal
40 Kyosa-nim Instruktør fra 1.-3. dan
41 Chogyo-nim Instruktør under 1. dan (Hjælpeinstruktør)
42 Sabeum-nim Instruktør fra 4.-6. dan
43 Beomsa-nim Mester over 7. dan
44 Kwanjang-nim Lederen af skolen
45 Kukki jedeharyo kyeongne Hilsen til det koreanske flag
46 Nødværgeretten § 13 - -
47 Hvad betyder Taekwondo? -
48 Hvad betyder Hük-tti? -
9. Kup - Gul                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Pyonhi seogi Hvilestand
Hånd
2 Momtong bakat makki Udadgående blokering i mellem sektion
3 Sonnal (eolgul) bakat chigi Udadgående slag med knivhånd i høj sektion
4 Bandae jireugi Slag over forreste ben
5 Baro jireugi Slag over bagerste ben
Ben
6 (Baldeung) Dollyo chagi Cirkelspark, hvor der rammes med vrist
Diverse
7 Poomse Taegeuk Il Jang -
8 Han bon gyeorugi (3 stk.) Et skridts kamp
9 Se bon gyeorugi (1 stk.) Tre skridts kamp
Teori
10 Son Hånd
11 Sonnal Knivhånd
12 Baldeung Vrist
13 Chigi Slag/stød
14 Dwichuk Undersiden af hælen
15 Dollyo Cirkel
16 Gyeorugi Kamp
17 Hvad er Taegeukki? Det koreanske flag
18 Poom Grundteknik
19 Poomse Sammensatte grundteknikker/imaginær kamp
20 Hanna Et (1)
21 Dul To (2)
22 Set Tre (3)
23 Net Fire (4)
24 Il Første (1.)
25 DTaF Dansk Taekwondo Forbund -
26 Hvornår blev klubben grundlagt? 1976 -
27 Hvem grundlagde klubben? Charles Maibom, 2. dan -
28 Suseok sabeom-nim Hvis der står 2 sabeom-nimmer, hilser man på højest graduerede (Ledende mester)
29 Kuk chea sabeom-nim Instruktør 6.-7. dan (International mester)
30 Hvem var den første formand i DTaF? Gunnar Sørensen -
8. Kup - Orange                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Dwit kubi Bagud stand
Hånd
2 An-palmok momtong bakat makki Udadgående blokering i mellem sektion med inderside af underarm
3 Hansonnal momtong makki Enkelt knivhåndsblokering i mellem sektion
4 Sonnal kodureo momtong makki Knivhåndsblokering med støtte i mellem sektion
5 Hansonnal momtong yeop makki Enkelt knivhåndsblokering til siden i mellem sektion
6 Sonnal eolgul an chigi Indadgående slag med knivhånd i høj sektion
7 Hansonnal jebi-poom mok-chigi Indadgående slag med knivhånd i høj sektion over bagerste ben
8 Doo bon momtong jireugi Dobbeltslag i mellem sektion
Ben
9 (Apchuk) Dollyo chagi Cirkelspark, hvor der rammes med fodballen
10 Yeop chagi Sidespark
Diverse
11 Poomse Taegeuk Yi Jang -
12 Han bon gyeorugi (5 stk.) Et skridts kamp
13 Se bon gyeorugi (3 stk.) Tre skridts kamp
Teori
14 Pal Arm
15 Palmok Underarm
16 An-palmok Inderside af underarm
17 Bakat-palmok Yderside af underarm
18 Balnal Knivfod
19 Apchuk Fodballe
20 Yeop Side
21 Dwit Bagud
22 Deung Bagside
23 Jebi-poom Svaleteknik
24 Mok Hals
25 Da-seot Fem (5)
26 Yi Anden (2.)
27 WT World Taekwondo -
28 WTE World Taekwondo Europe -
29 Hvad er Kukkiwon? World Taekwondo Headquarters -
7. Kup - Grøn                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Nachuwo seogi Dyb hestestand
Hånd
2 Batangson (momtong) nullo makki Nedadgående blokering med håndrod i mellem sektion
3 Pyeonsonkeut sewo tzireugi Stikslag med lodret håndstilling i mellem sektion
4 Jebi-poom mok-chigi Slag mod hals (svaleteknik)
5 Jebi-poom teok-chigi Slag mod hage (svaleteknik)
6 (Deungjumeok) ap chigi Slag med oversiden af knyttet hånd
Ben
7 Dwit chagi Bagudspark
8 Bandal chagi Halvmånespark (blanding af ap chagi og baldeung dollyo chagi)
9 Mireo chagi Skubbespark
Diverse
10 Poomse Taegeuk Sam Jang -
11 Han bon gyeorugi (7 stk.) Et skridts kamp
12 Se bon gyeorugi (5 stk.) Tre skridts kamp
Teori
13 Deungjumeok Overside af knyttet hånd
14 Sewunjumeok Knyttet hånd med lodret håndstilling
15 Batangson Håndrod
16 Sonkeut Fingerspidser
17 Sondeung Håndryg
18 Pyeonsonkeut Fingerspidser, hvor 2., 3., og 4. fingerspids er på linje
19 Balbadak Fodsål
20 Tzireugi Stik
21 Han bon En gang/enkelt
22 Doo bon To gange/dobbelt
23 Se bon Tre gange/tredobbelt
24 Mireo Skubbe
25 Hvad er og betyder ”Kihap” Kampråb. Ki: energi, hap: samle
26 Yeo-seot Seks (6)
27 Sam Tredje (3.)
28 Shijak Begynd/start
29 Kalyeo Stop/”break”
30 Gyesok Fortsæt
31 Nullo Nedadgående (forsvar)
32 Obber Opadgående (forsvar)
6. Kup - Blå                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Oen seogi Venstrestand
2 Oreun seogi Højrestand
3 Apkkoa seogi Forlæns krydsstand
4 Dwikkoa seogi Baglæns krydsstand (støttestand)
Hånd
5 Mejumeok (momtong) naeryo chigi Nedadgående slag med yderside af knyttet hånd i mellem sektion
6 Palgup dollyo chigi Albue cirkelslag
7 Palgup pyojeok chigi Albue pletslag
8 Palgup (kodureo) yeop chigi Albue sideslag (med støtte)
9 Yeop jireugi Slag til siden
Ben
10 Bitureo chagi Vridespark
11 Bodeo chagi Strækspark
12 Leo chagi To ens spark efter hinanden med forskellige ben
13 Sokkeo chagi To forskellige spark efter hinanden med samme ben
14 Jitzitki Stampe/trampe/pulverisere
Diverse
15 Poomse Taegeuk Sah Jang -
16 Han bon gyeorugi (9 stk.) Et skridts kamp
17 Se bon gyeorugi (7 stk.) Tre skridts kamp
18 Chang geo ri (han bon) gyeorugi Langdistance han bon gyeorugi
19 Hosinsul Selvforsvar fra skulder- og brystgreb
20 Gyeorugi 3 x 2 min Kamp
Teori
21 Mejumeok Yderside af knyttet hånd
22 Mit-palmok Underside af underarm
23 Palgup Albue
24 Dari Ben
25 Mureup Knæ
26 Pyojeok Plet/punkt/mål
27 Il-gub Syv (7)
28 Sah Fjerde (4.)
29 Myeongchi Solar plexus
30 Nangsim Skridtet
31 Yeol-jong-seyot Indtag hvilestand (stå rør)
32 Cha-yang-cha Venstre om 90°
33 U-yang-u Højre om 90°
34 Cha-yang-u Front mod træningspartner/front mod træner
5. Kup - Blå med 1 rød snip                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Apchuk moa seogi Stand med samlede tæer
2 Antzong seogi Hvilestand med fødderne indad
Hånd
3 Eolgul bakkat makki Udadgående blokering i høj sektion
4 Hansonnal eolgul bitureo makki Vrideblokering med knivhånd i høj sektion
5 Batangson momtong makki Håndrodsblokering i mellem sektion
Ben
6 Twieo chagi Springspark
7 Gulleo chagi Trampespark
8 Ieo sokkeo chagi To forskellige spark efter hinanden med forskellige ben
9 Momdollyo chagi Dreje kroppen spark
10 Huryo chagi Svingspark
Diverse
11 Poomse Taegeuk Oh Jang -
12 Han bon gyeorugi (11 stk.) Et skridts kamp
13 Se bon gyeorugi (9 stk.) Tre skridts kamp
14 Chang geo ri (han bon) gyeorugi Langdistance han bon gyeorugi
15 Hosinsul Selvforsvar fra kvælertag
16 Gyeorugi 3 x 2 min. Kamp
Teori
17 Mom Krop
18 Yeo-dul Otte (8)
19 Oh Femte (5.)
20 Bitureo Vride
21 Jabgo Tage fat/holde
22 Sison Blik
23 Kubi Bøjet
24 Balkeut Tåspidser
25 Dwikkumchi Bagsiden af hælen ved achillessenens tilhæftning
26 Anja Sid ned
27 Ilyeoso Stå op
4. Kup - Rød                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Beom seogi Tigerstand
2 Bojumeok joonbi seogi Dækket næve klarstand
3 Mo-seogi Spidsstand (Naranhi-seogi, hvor man træder et skridt frem)
Hånd
4 Batangson kodureo momtong anmakki Håndrodsblokering med støtte over bagerste ben imellem sektion
5 Kodureo deungjumeok eolgul ap chigi Slag med oversiden af knyttet hånd med støtte i høj sektion
6 Gawi makki Sakseblokering
7 Momtong hecho makki Adskilleblokering i mellem sektion
8 Otgoreo arae makki Krydsblokering i lav sektion
9 Doojumeok jechyo jireugi Tohåndsslag med omvendt håndstilling
10 (Deungjumeok) bakat chigi Udadgående slag med overside af knyttet hånd
11 Batangson momtong anmakki Håndrodsblokering over bagerste ben
Ben
12 Kodeup chagi To eller flere ens spark med samme ben
13 Pyojeok chagi Pletspark
14 Nakka chagi Krogspark, hvor man rammer med hælen
15 Mureup chigi Knæstød
Diverse
16 Poomse Taegeuk Yook Jang -
17 Han bon gyeorugi (13 stk.) Et skridts kamp
18 Se bon gyeorugi (11 stk.) Tre skridts kamp
19 Chang geo ri (han bon) gyeorugi Langdistance han bon gyeorugi
20 Hosinsul Selvforsvar fra omklamring bagfra
21 Gyeorugi 3 x 3 min. Kamp
Teori
22 Pyeonjumeok Kattenæve
23 Doojumeok Dobbelt knytnæve
24 Bojumeok Dækket næve
25 Gomson Bjørnehånd
26 Otgoreo Kryds
27 Kodureo Støtte
28 Gawi Saks
29 Ahop Ni (9)
30 Yook Sjette (6.)
31 Kyokpa Gennembrydning
32 Jechyo Omvendt håndstilling
33 Hvad symboliserer vores klubmærke? - -
34 Hvad er Um og Yang? - -
3. Kup - Rød med 1 sort snip                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Mo juchum seogi Spids hestestand
2 Ap juchum seogi Fremadrettet hestestand
Hånd
3 Oe santeulmakki Halv bjergblokering
4 Kodureo momtong makki Støtteblokering i mellem sektion
5 Kodureo arae makki Støtteblokering i lav sektion
6 Dang-gyo teok-jireugi Træk med en hånd og udfør slag mod hagen med den anden
Ben
7 Dubal dangseong chagi 2 flyvende spark efter hinanden, hvor det første er et fintespark
Diverse
8 Poomse Taegeuk Chil Jang -
9 Han bon gyeorugi (15 stk.) Et skridts kamp
10 Se bon gyeorugi (13 stk.) Tre skridts kamp
11 Chang geo ri (han bon) gyeorugi Langdistance han bon gyeorugi
12 Hosinsul Selvforsvar fra omklamring forfra
13 Gyeorugi 3 x 3 min. med udstyr Kamp
Teori
14 Bamjumeok Kastanjenæve
15 Balnaldeung Indvendige fodkant (storetåside)
16 Dang-gyo Trække
17 Santeul Bjerg
18 Oe santeul Halvt bjerg
19 Yeol Ti (10)
20 Chil Syvende (7.)
21 Taekwondos historie - -
22 Hvad er en Gwe? -
23 Hvad er palgwe? -
24 Hvad betyder Taegeuk? - -
2. Kup - Rød med 2 sort snip                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Antzong juchum seogi Joochum-seogi med fødderne indad
Hånd
2 Sonnal araemakki Knivhåndsblokering i lav sektion
3 Hansonnal arae makki Enkelt knivhåndsblokering i lav sektion
4 Palgup naeryo chigi Nedadgående stød med albuen
5 Palgup ollyo chigi Opadgående stød med albuen
Ben
6 Twieo ieo chagi To ens flyvende spark lige efter hinanden
Diverse
7 Poomse Taegeuk Pal Jang -
8 Han bon gyeorugi (17 stk.) Et skridts kamp
9 Se bon gyeorugi (15 stk.) Tre skridts kamp
10 Chang geo ri (han bon) gyeorugi Langdistance han bon gyeorugi
11 Hosinsul Selvforsvar fra diverse greb, liggende og siddende
12 Gyeorugi 3 x 3 min. med udstyr Kamp
Teori
13 Jibge jumeok Pincetnæve
14 Sonnal deung Indvendige håndkant (tommelfingerside)
15 Gawi sonkeut Saksefingerspidser
16 Hansonkeut Enkelt fingerspids
17 Mo dosonkeut Dobbelte fingerspidser
18 Mo sesonkeut Tredobbelte fingerspidser
19 Ollyeo Opadgående (angreb)
20 Kang-i Skinneben
21 Pal Ottende (8.)
22 Ko Niende (9.)
23 Ship Tiende (10.)
1. Kup - Rød med 3 sort snip                                    
# Sprog Beskrivelse Lyd
Stande
1 Tong milgi joonbi seogi Skubbe klarstand
2 Ohja seogi T-stand
3 Kyotdari seogi Hjælpestand
Hånd
4 Pyojeok-jireugi Pletslag
5 Mejumeok arae pyojeok chigi Pletstød i lav sektion med mejumeok
6 Mureup-keokki Knække knæ
7 An-palmok momtong hecho makki Adskilleblokering med indersiden af underarmene
8 Pyonsonkeut jecho-tzireugi Slag med pyonsonkeut med håndfladen opad
9 Kaljebi Slag med agwison mod halsen
Ben
10 Twieo bakkuwo chagi Springspark med bagerste ben
11 Ban momdollyo chagi Halv momdolyo chagi
Diverse
12 Kendskab til Poomse koryo -
13 Han bon gyeorugi (19 stk.) Et skridts kamp
14 Poomse Bassai -
15 Se bon gyeorugi (17 stk.) Tre skridts kamp
16 Chang geo ri (han bon) gyeorugi Langdistance han bon gyeorugi
17 Hosinsul Selvforsvar fra alle greb
18 Gyeorugi 3 x 3 min. med udstyr + kamp mod 2 modstandere Kamp
19 Kyokpa Gennembrydning (1 bræt)
Teori
20 Modum sonkeut Alle fingerspidserne samlet
21 Keokki Knække
22 Agwison Rundingen mellem tommel- og pegefinger
23 Ban Halv
24 Gubhin sonmok Bøjet håndled
Bemærkninger
25 Teoriprøve - -