Vi oplever i øjeblikket stor interesse for på vores hold. Kontakt os inden du møder op, hvis du ønsker at prøve Taekwondo.

Udviklingscenter

Brande Taekwondo Klub er medlem af VEB (Vejle Esbjerg Brande), som har et UC (Udviklingscenter) under DTaF (Dansk Taekwondo Forbund).

Kravene for at være på en udviklingscentrene er:
  • Kadet: 1 UC træning og 3 kamptræninger i egen klub pr. uge
  • Junior: 2 UC træninger og 3 kamptræninger i egen klub pr. uge
  • Senior: 2 UC træninger og 4 kamptræninger i egen klub pr. uge
Visionen for udviklingscentrene lyder:
  • Blandt de fem bedste i europa på talentområdet, hvor det sportslige bygger på en overordnet rød tråd, hvilende på ATK (Aldersrelateret trænings koncept) med plads til individualitet med lige vilkår for alle. Organisatorisk er der en klar ansvar- og kompetencefordeling byggende på samarbejde, gennemsigtelighed og gensidig respekt
Det skal bl.a. ske ved at skabe trænings- og konkurrencemiljøer på internationalt niveau, hvor de bedste træner sammen. Udviklingscentrene skal tilbyde træning på højeste niveau med kompetente trænere. Faciliteterne skal indeholde det nødvendige opdaterede udstyr. Udviklingscentrene skal i samarbejde med udøverens klub tage ansvar for udvikling af det hele menneske. Det vil sige, at der skal være sammenhæng mellem idrætskarriere, skole/job og fritidsliv, både før og efter at udøveren er en del af Talent- eller Elitegruppen.