Udvalg

Stævneudvalget

Hans Pedersen
Bestyrelsesmedlem

E-mail: huktticoach@gmail.com
Mobil: 20 16 60 89

Thomas Boesgaard Møller
Bestyrelsesmedlem

E-mail: thomas@boesgard.dk
Mobil: 30 37 67 99Sammensætning

Udvalget består af 3-4 personer, som har tilknytning til klubben. Minimum 1 fra bestyrelsen deltager.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarligt. Bestyrelsesmedlemmet holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
I krisesituationer er det kun formanden der udtaler sig til offentligheden.

Opgaver
Stævneudvalget har følgende opgaver:
 • Praktisk planlægning af afholdelse af stævne i Brande
 • Kontakt til forbund for bookning af stævner
 • Kontakt til forbund omkring leje af kampbaner og transport
 • Koordinering af dommere og hoteller
 • Indgå aftale om halleje bookning af skole
 • Bookning af samarit og læge
 • Indkalde hjælpere til opstilling/nedtagning af baner (fredag, lørdag)
 • Madplanlægning til dommere
 • Rekruttering af frivillige til hjælp i hallen ved dommerborde m.v.
 • Arrangere transport / overnatning
 • Vedligeholdelse af opgaveliste, tjeklister/drejebøger
 • Årsplan for udvalgets arbejde, bestyrelsen bestemmer hvilke stævner vi afholder
 • Den udpegede fra bestyrelsen sørger for Budget og økonomi vendes med den øvrige bestyrelse
 • Etablere mappe med de aftaler der indgås
 • Evaluering af stævnet med forslag til eventuelle ændringer til næste gang
Kvalifikationer
Medlemmerne af stævneudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:
 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Praktisk gris (organisator)
 • Delegere
 • Motivere
 • Fremme i skoen
 • Organisere
Mødefrekvens
2-3 måneder før stævnes afholdelse og løbende indtil stævnet er overstået.

Socialudvalget

Hanne Christensen

E-mail: truckerbesse@hotmail.com
Mobil: 30 61 14 56
Sammensætning
Socialudvalget består af 3 personer, hvoraf en som er tovholder. En unge repræsentant kan indkaldes efter behov. Udvalget udpeges af bestyrelsen. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen.

Ansvar & myndighed
Udvalget er ansvarligt for, at det sociale styrkes på holdene igennem sociale arrangementer. Udvalget er budgetansvarligt. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at taekwondoklubben fungere optimalt og styrker de sociale forhold. I krisesituationer er det kun formanden der udtaler sig til offentligheden.

Opgaver
Socialudvalget har følgende opgaver:
 • Planlægge, gennemføre og evaluere sportslige/sociale arrangementer for klubben
 • Rekruttere frivillige til arrangementerne
 • Kontakt til trænerne
 • Information/kommunikation til taekwondoudøvere/forældre om arrangementer
 • Udarbejde referat på møderne
 • Ansvar for den del af Facebook/hjemmeside, der handler om sociale arrangementer – en udpeges som redaktør
 • Udarbejdelse af en årsplan til bestyrelsen i november
 • Udarbejdelse af et budget for socialudvalget (november) og de enkelte arrangementer
 • Udarbejde og opdatere tjeklister/drejebøger for arrangementerne
 • Adgang til holdlister i Conventus
Kvalifikationer
Medlemmerne af Socialudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:
 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kendskab til de kommunale tilskudsmuligheder og tilskudsmulighederne i forbundet
 • Organisere
 • Kendskab til sociale medier og klubbens politikker på området
Mødefrekvens
4 gange årligt á 1-2 timer.

Sponsorudvalget / PR

Ulrik Pedersen
Bestyrelsesmedlem

E-mail: ulrikp@outlook.com
Mobil: 31 12 13 44


René Kjær

E-mail: renekjaep@gmail.com
Mobil: 41 56 26 09


Jens Rudbeck

Sammensætning
Udvalget består af 3 personer som har tilknytning til klubben, hvoraf en er tovholder. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen. Medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarligt. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
Referere til den sponsoransvarlige i bestyrelsen.
I krisesituationer er det kun formanden der udtaler sig til offentligheden.

Opgaver
Sponsorudvalget har følgende opgaver:
 • Oplæg til sponsor og PR arbejde i klubben
 • Praktisk arbejde med at udføre og udarbejde sponsoraftaler samt synliggørelse af sponsorater
 • Arrangementer til plejning af vore sponsorer
 • Efterleve bestyrelsens retningslinjer omkring klubdragt sponsor m.v.
 • Sikre at klubbens medlemmer har kendskab til mulighederne for sponsoraftaler
 • Der skal vælges en udvalgsansvarlig som referere til bestyrelsen
 • Der skal udarbejdes en årsplan med budget for årets arbejde (november)
 • Udarbejde mappe med grundregler der er besluttet, tegninger, Skemaer m.v.
 • Udarbejdelse af sponsorat aftaler til godkendelse og underskrift i bestyrelsen
Kvalifikationer
Medlemmerne af sponsorudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:
 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Lokalkendskab til mulige sponsorer
 • Kendskab til forbundets regler for sponsering
 • Salgsevner
 • Vedholdenhed
Mødefrekvens
Minimum 4 årlige møder i opstart hyppigere interval.