Rules of Conduct

Ordensregler for Brande Taekwondo klub

  1. Eleverne skal møde til den aftalte tid.
  2. Kommando fra instruktør skal adlydes.
  3. Træningssalen må ikke forlades uden instruktørens tilladelse.
  4. Ildebefinde, tilskadekomst eller lignede skal omgående meddeles instruktøren.
  5. Ure, ringe, og lignende må ikke bæres under træningen.
  6. Eleverne skal være rene og have kortklippede negle.
  7. Tobaksrygning er ikke tillade i omklædningsrummet og følger desuden kommunens regler.
  8. Flasker må ikke medbringes i omklædningsrummet.
  9. Ingen højrøstet tale under træningen.
  10. Kommer du, efter træning er begyndt, melder du din ankomst til instruktøren.