Elite Policy

Målgruppe
Målgruppen for elitepolitikken er for udøvere, det år de fylder 13 år. Udøverne træner min. 10 timer om ugen. Hvis udøverne er i Udviklingscenter, skal de træne min. 12 timer om ugen stigende i forhold til alder.

Formål
Vi ønsker med politikken at afstemme forventningerne mellem klub, udøvere og forældre. Politikken skal sikre, at vi overholder forbundet love og politikker.

Prioritering
Vi har følgende prioriteringer:
  1. Elite
  2. Bredde
Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Næstformanden har ansvaret for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Næstformanden har ansvaret for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside, på trænermøder og klubbens opslagstavle.