Board of directors

Hans Pedersen
Formand

E-mail: huktticoach@gmail.com
Mobil: 20 16 60 89

Ansvarsområder: Cheftræner kamp

Ulrik Pedersen
Næstformand

E-mail: ulrikp@outlook.com
Mobil: 31 12 13 44

Ansvarsområder: Head of team, IT-Ansvarlig, Kurser

Donna Louisa Sørensen
Kasserer

E-mail: dlouisas@outlook.dk
Mobil: 31 15 27 88Thomas Boesgaard Møller
Bestyrelsesmedlem

E-mail: thomas@boesgard.dk
Mobil: 30 37 67 99Cecilia Lavender
Sekretær

E-mail: cia_reimer@hotmail.com
Mobil: 52 15 12 96John Engstrøm
Revisor

E-mail: John.Engstroem@gmail.com
Mobil: 20 87 40 25René Kjær
Suppleant

E-mail: renekjaep@gmail.com
Mobil: 41 56 26 09Hanne Christensen
Suppleant

E-mail: truckerbesse@hotmail.com
Mobil: 30 61 14 56Lisa Maria Sørensen
Junior repræsentant


Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: bestyrelsen konstituerer sig selv:
 • Formand – vælges direkte
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Bestyrelsesmedlem
 • 1 sekretær
 • 2 suppleanter
Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende:
 • 1 Revisor (vælges direkte på GF)
Ansvar & myndighed:
Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.

Det er bestyrelsens opgave:
 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
 • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier
 • Opdatere funktionsfordelingsanalysen en gang årligt(inden udgang af november måned)
 • Opdatere årsplan for klubben (december/juni)
 • 2 medlemmer af bestyrelsen godkender og underskriver kontrakter. Den ene skal være enten formand eller kasserer.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger personale herunder instruktører
 • Ansvarlig for klubbens politikker og strategier
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel taekwondoverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter
 • Skrive referat af møderne i bestyrelsen
 • Udarbejde budget
 • Bestyrelsen skal udpege en kontaktperson til sponsorudvalget, det sociale udvalg
 • Afklare deadline for ansøgning af stævner
Kvalifikationer
Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:
 • Kommunikere
 • Motivere
 • Sociale kompetencer i forhold til børnene
 • Indsigt i frivilligt arbejde
 • Forretningsforståelse
 • Delegere
 • Prioritere
 • Økonomisk indsigt
 • Taekwondo-kompetencer
 • Konflikthåndtere
 • Proaktiv
 • Organisere
 • Sætte mål
 • Tænke og arbejde strategisk
Mødefrekvens
11 gange årligt á 3 timer.